" งาน Happy & Healthy New Year 2010 "

Inborn Intelligence ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล จัดงาน Happy & Healthy New Year 2553 สำหรับคนรักสุขภาพ มาตรวจสุขภาพประจำปี บรรยากาศของผู้เข้าร่วมงาน ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับ นวัตกรรมใหม่ของบูธ Inborn ในการค้นหาศักยภาพและความเป็นอัจฉริยะของเด็ก