" ฟ้าสดใสคนไทยยิ้มได้ "

Inborn Intelligence ได้จัดกิจกรรมออกบูธ “งานฟ้าสดใสคนไทยยิ้มได้” (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2552 ที่ BITEC บางนา ภายในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้ปกครองที่นำบุตรหลานเข้ามารับบริการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อค้นหาศักยภาพแฝง