" งาน Bangkok Kids Learning Expo 09 "

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัท อินบอร์น อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ได้เปิดตัวนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและความเป็นอัจฉริยะในด้านต่างๆที่มีมาแต่กำเนิด ของเด็กแต่ละคนได้โดยผ่านการวิเคราะห์ทางลายเส้นนิ้วมือ ในงาน Bangkok Kids' Learning Expo '09 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์