เบเบี้มายด์ NQ มหัศจรรย์ธรรมชาติ สู่อัจฉริยภาพของลูกน้อย

          Babi Mild Clup  จัดงาน "ค้นหาอัจฉริยะ...จากธรรมชาติของลูกน้อย" วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ภายในงานจะมีการเสวนาหัวข้อเรื่องการพัฒนาสมองของลูกรักโดย นายแพทย์ธีรชัย  บุญละวีพรรณ และทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็ก รวมถึงมี Workshop ฝึกทักษะสมองของลูกน้อย

          Inborn  ได้รับเชิญเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงาน เพื่อค้นหาความถนัดของลูกน้อย โดยจะมีการ Test Scan ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำถึงศักยภาพของเด็กที่มีมาแต่กำเนิด นำมาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้