กิจกรรมสัมมนา “ เทคนิคเลี้ยงการเลี้ยงลูกในเชิงบวก ”

 

     บริษัท อินบอร์น อินเทลลิเจนซ์ ได้รับเชิญจากทาง โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เทคนิคการเลี้ยงลูกในเชิงบวก   ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

     โดยภายในงานทางอินบอร์นฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ร่วมทดลองสแกนนิ้วมือฟรี 1 นิ้ว ด้วยเทคโนโลยี DA : Dermatoglyphic Analysis เพื่อค้นหาศักยภาพและบุคลิกภาพของเด็ก พร้อมรับคำแนะนำเบื้องต้นจากทีมนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเลี้ยงลูกในเชิงบวก โดยคุณราตรีรัตน์  สัจจะภัทรกุล นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก จากศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้นภายในงาน