S-26 Brain Base Workshop

Inborn Intelegence เข้าร่วมกิจกรรมกับทางผลิตภัณฑ์นมเด็ก  S-26 Club ภายในงานท่านจะได้พบกับ Workshop เพื่อการพัฒนาของศักยภาพของสมอง และวิทยากรที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเด็กและสมอง ที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย
        นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมทดสอบ สแกนลายนิ้วมือ ด้วย Technology DA เพื่อวัดศักยภาพของสมองที่มีมาแต่กำเนิด พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา